drakobiti logo
Drakobití
9.11.2016

200

Počet zaměstnanců


400000000

Roční obrat


Stavební firma plus je jedním z příkladů, jak postupnými kroky a poctivou prací vybudovat fungující a úspěšnou firmu. S panem Josefem Anovčínem ml., který je současným výkonným ředitelem společnosti, jsme se potkali v létě roku 2016. Díky svému růstu firma potřebovala funkční marketingovou strategii, která by pomohla identifikovat firmu se svými cíli.

Pro spolupráci, tedy nastavení strategie a akčního plánu, jsem měl jednu podmínku. Tou bylo nalezení výkonného marketingového pracovníka, který bude navržené věci realizovat a dohlížet na plnění plánu. To se dílem náhody povedlo a tak jsem se mohl pustit do práce.

Můj pracovní postup?

Produkty

Rozdělení produktů podle výkonnosti a potenciálu

Konkurence

Monitoring komunikace konkurentů a identifikace +/-

Inspekce

Analýza a odhalení hlavních slabin a příležitostí vlastní komunikace

Zaměstnanci

Strukturované rozhovory a jejich vyhodnocení

Strategie

Vytvoření marketingové strategie s výhledem na 3 roky

Akční plán

Konkrétní kroky pro dosažení cílů s časovým vymezením

MIS

Stanovení měřítek pro hodnocení úspěšnosti dílčích aktivit

Konzultace

Poradenství při jednání s dodavateli a řešení akutních problémů
_mg_1209