drakobiti logo
Drakobití
9.11.2016

120

Počet zaměstnanců


55000000

Roční obrat


Společnost Proveon se za svou dobu 10 let působení na trhu dostala do pozice jednoho z předních call center na jižní Moravě. V současnosti pracuje pro velké značky jako jsou Vodafone, AIG, nebo Innogy. Nicméně se potýká se změnami na trhu práce, přičemž kvalitní a úspěšný nábor je alfou a omegou jejího úspěchu.

Po počátečních námluvách, které proběhly skrz můj profil na jobs.cz jsem vedení představil svoje náměty (koncepty) a domluvili jsme se na dlouhodobé spolupráci. Nezbytnými prvními kroky byla celková analýza a také nalezení vhodného výkonného marketingového pracovníka. Následovala prezentace strategie a její realizace, která skýtá mnoho dílčích kroků...

S čím jsem Proveonu pomohl a nadále pomáhám?

Produkty

Rozdělení produktů podle výkonnosti a potenciálu

Konkurence

Monitoring komunikace konkurentů a identifikace +/-

Inspekce

Analýza a odhalení hlavních slabin a příležitostí vlastní komunikace

Zaměstnanci

Strukturované rozhovory a jejich vyhodnocení

Strategie

Vytvoření marketingové strategie s výhledem na 3 roky

Akční plán

Konkrétní kroky pro dosažení cílů s časovým vymezením

MIS

Stanovení měřítek pro hodnocení úspěšnosti dílčích aktivit

HR

Výběr vhodného marketingového pracovníka

Databáze

Segmentace a nastavení mailingové komunikace

Kampaně

Tvorba, správa, vyhodnocování a optimalizace náborových kampaní

Interní komunikace

Podpora budování značky a informovanosti uvnitř firmy

Konzultace

Poradenství při jednání s dodavateli a řešení akutních problémů
Proveon billboard