Nabídka

 

Konzultace


Pohled zvenčí, smysluplná rada či nezávislý názor mohou nemalou měrou přispět k vyřešení dílčích problémů i k celkovému růstu. Hodnota konzultace většinou daleko přesahuje svoji cenu.

Konzultace je rozhovor s přípravou mající za cíl dospět k nějakému závěru, či najít alternativy k řešení určitého problému. Konzultace může být opakovaná pravidelně, nepravidelně, nebo jen jako jednorázová aktivita. Zabývám se především tématy marketingové strategie, nastavení měření efektivity marketingu, analýzy zákazníka, trhu a značky a v neposlední řadě sestavení marketingového týmu a jeho zapracování.


OBJEDNAT
 

Interim marketing (Dočasný marketingový pracovník)


Hledání senior manažera bývá během na dlouhou trať s velkými náklady a bez jistoty dlouhodobého zajištění vašich marketingových aktivit. Proto stojí za zvážení hledat ve svých řadách nebo na trhu práce juniora a k němu si dočasně najmout zkušeného experta bez zátěže zaměstnaneckých nákladů.

Jako Interim marketingový manažer řeším buď jednotlivé projekty, nebo mám na starosti celou marketingovou strategii včetně akčního plánu a jeho aplikace. To v sobě zahrnuje i vedení a vzdělávání interního týmu tak, aby v dlouhodobém horizontu byl schopen fungovat samostatně. Dočasnost tkví v tom, že na konci sjednané periody je má role jakožto interim manažera přenesena do týmu a procesů, které v průběhu své činnosti vybuduji.


OBJEDNAT
 

MIS (marketingový informační systém)


Bez zpětné vazby a relevantních informací nelze úspěšně růst. Proto se nastavení měřítek a klíčových ukazatelů stalo základní disciplínou marketingu. V dnešní době není ani tak problém v získávání dat, jako v hledání těch správných a jejich interpretaci.

Pro nastavení funkčního MIS potřebuji znát možnosti vašich již funkčních systémů (CRM, ERP) a také architekturu a procesy práce s databázemi. Dále řeším jakými kanály komunikujete a jak tuto komunikaci vyhodnocujete. Zásadním prvkem je pak stanovení hodnoty cílové jednotky (produkt, zaměstnanec, prodej, zisk zakázky či zákazníka). Výstupem je schéma obsahující 3-5 ukazatelů, které vám odhalí efektivitu vašeho marketingu.


OBJEDNAT

Základní stavební kameny mojí práce jsou

Začátek úspěšné spolupráce je vždy založen na osobním setkání.