Začátek úspěšné spolupráce je vždy založen na osobním setkání.

 

Konzultace


Pohled zvenčí, smysluplná rada či nezávislý názor mohou nemalou měrou přispět k vyřešení dílčích problémů i k celkovému růstu. Hodnota konzultace většinou daleko přesahuje svoji cenu.

Konzultace je rozhovor s přípravou mající za cíl dospět k nějakému závěru, či najít alternativy k řešení určitého problému. Konzultace může být opakovaná pravidelně, nepravidelně, nebo jen jako jednorázová aktivita. Zabývám se především tématy marketingové strategie, nastavení měření efektivity marketingu, analýzy zákazníka, trhu a značky a v neposlední řadě sestavení marketingového týmu a jeho zapracování.


OBJEDNAT
 

Interim marketing (Dočasný marketingový pracovník)


Hledání senior manažera bývá během na dlouhou trať s velkými náklady a bez jistoty dlouhodobého zajištění vašich marketingových aktivit. Proto stojí za zvážení hledat ve svých řadách nebo na trhu práce juniora a k němu si dočasně najmout zkušeného experta bez zátěže zaměstnaneckých nákladů.

Jako Interim marketingový manažer řeším buď jednotlivé projekty, nebo mám na starosti celou marketingovou strategii včetně akčního plánu a jeho aplikace. To v sobě zahrnuje i vedení a vzdělávání interního týmu tak, aby v dlouhodobém horizontu byl schopen fungovat samostatně. Dočasnost tkví v tom, že na konci sjednané periody je má role jakožto interim manažera přenesena do týmu a procesů, které v průběhu své činnosti vybuduji.


OBJEDNAT
 

MIS (marketingový informační systém)


Bez zpětné vazby a relevantních informací nelze úspěšně růst. Proto se nastavení měřítek a klíčových ukazatelů stalo základní disciplínou marketingu. V dnešní době není ani tak problém v získávání dat, jako v hledání těch správných a jejich interpretaci.

Pro nastavení funkčního MIS potřebuji znát možnosti vašich již funkčních systémů (CRM, ERP) a také architekturu a procesy práce s databázemi. Dále řeším jakými kanály komunikujete a jak tuto komunikaci vyhodnocujete. Zásadním prvkem je pak stanovení hodnoty cílové jednotky (produkt, zaměstnanec, prodej, zisk zakázky či zákazníka). Výstupem je schéma obsahující 3-5 ukazatelů, které vám odhalí efektivitu vašeho marketingu.


OBJEDNAT
 

Akční plán


Od slova akce vychází plán, jehož obsahem jsou konkrétní aktivity vedoucí ke splnění krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů. Akční plán je převedením strategie do konkrétních kroků.

Na základě vaší strategie rozdělím marketing do dílčích projektů, které jsou lépe uchopitelné, měřitelné a kontrolovatelné. Každý projekt je pak složen z konkrétních činností přidělených zodpovědným vykonavatelům a podřízených stanoveným cílům. Kouzlo celého plánu tkví v jednoduchosti a dynamice, kdy je v podstatě rozpuštěn celý marketing do menších funkčních jednotek naskrz celou firmou.


OBJEDNAT
 

Marketing 1 na 1


Segmentace a tvorba cílových skupin je funkční jen do určité úrovně realizace marketingových činností. Ve své podstatě je už každý člověk sám o sobě cílovou skupinou a má specifické chování. Proto je potřeba přistupovat k akvizičním kampaním, jako byste mluvili s každým jedincem zvlášť.

V první řadě společně odhalíme cestu (všechny možné cesty) zákazníka od prvního kontaktu po konečnou akci (objednávka, prodej, kontakt, formulář aj). Pro každý krok na cestě vytvoříme pravidla, činnosti a obsah, který budeme komunikovat. Ve finále celý systém automatizuji, abyste se nemuseli o nic starat.


OBJEDNAT